Zoznam cyklotrás

Popis trasy  Výškopis

0 km 7 km 13 km 20 km

Parametre trasy  Parametre

Celková dĺžka20 km
Obtiažnosťľahká
Časová náročnosť1,5 hod.
Terénasfalt, spevnená cesta

Popis trasy  Popis

Našu jazdu začneme na začiatku Zvolenskej cesty za predajňou Hyundai, kde je umiestnená aj informačná tabuľa o „RODINNEJ CESTIČKE“ ako sa táto trasa medzi Banskou Bystricou a Zvolenom nazýva. Pokračujeme poza priemyselný areál na Zvolenskej ceste a po brehu Hrona modrou cyklotrasou č. 2565 až do mestskej časti Iliaš, kde cez pontónový most prejdeme na druhú stranu rieky. Ďalej pokračujeme krátko po asfaltovej ceste až k železničnému priecestiu pred ktorým odbočíme doprava na spevnenú lesnú cestu, ktorá nás pozdĺž železničnej trate dovedie až do Vlkanovej.

Pri vstupe do Vlkanovej prechádzame okolo vodáckeho campu Geronimo, kde sú cyklisti vždy rovnako vítaní ako samotní vodáci. Následne pokračujeme obcou Vlkanová smerom na Hronsek (http://www.drevenykostolik.sk/) po asfaltovej ceste II. triedy, ktorá nás dovedie cez Veľkú Lúku až na Sliač.

Pri vstupe do kúpeľného mesta Sliač, odbočíme z asfaltovej cesty podľa cyklosmerovníka doprava, na spevnenú cestičku, ktorá nás privedie až do centra. Tam obídeme most vedúci cez rieku Hron a pokračujeme pekným cyklochodníkom, po ľavom brehu rieky, až do Zvolena.

Táto 21 km dlhá trasa je vedená po rovine a je vhodná aj pre rodiny s deťmi či rekreačných a “sviatočných” cyklistov. V prípade, že Vás vo Zvolene zastihne nepriaznivé počasie, alebo Vás zlomí únava, pre návrat do Banskej Bystrice môžete zvoliť cestu vlakom. Nezabudnite kúpiť lístok aj svojmu bicyklu a na nástup do vlaku využite prvé a posledné dvere v súprave, ktoré sú označené piktogramom bicykla.

Diskusia  Diskusia (0) Pridať komentár

Pridaj komentár