Plánovaná cyklotrasa medzi Banskou Bystricou a Zvolenom dostáva reálne kontúry. Úsek medzi Sliačom a Zvolenom aj po korune hrádze Hrona by sa vzhľadom na vysporiadané pozemky mohol začať stavať už v septembri.

Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) bude na svojom rokovaní 23.augusta schvaľovať dotáciu z regionálneho rozpočtu pre stavebníka, ktorým je mesto Sliač.  Celkové náklady na trasu v časti Sliač-Zvolen dĺžky 5080 metrov a šírky 2,5 metra. budú viac ako 630 tisíc eur.

Cyklisti budú môcť jazdiť z parkoviska pri zvolenbskej Hypernove, čiastočne korunou hrádze pri Hrone až do Sliača, poza mestskú časť Rybáre. Pozdĺž trasy budú tri oddychové miesta. „V súčasnosti stále prebiehajú rokovania s dotknutými obcami o podmienkach zmluvy o spolupráci pri prevádzkovaní budúcej cyklotrasy,“ uviedla pre TASR hovorkyňa BBSK Monika Pastuchová.

Na vyprojektovanom úseku cyklotrasy Sliač-Banská Bystrica je majetkoprávne vysporiadanie pozemkov zložitejšie. Po vyriešení  tohto problému podá BBSK návrh na vydanie stavebného povolenia. Vedenie krajskej samosprávy súčasne intenzívne zabezpečuje  potrebné financie na realizáciu celého projektu medzi Banskou Bystricou a Zvolenom.

Ďalší zaujímavý cykloprojekt uskutočňuje BBSK v spolupráci so Železnicami SR. Ide o zrušenú železničnú trať Poltár – Rimavská Sobota, ktorej kúpu za symbolické euro odsúhlasilo v júni krajské zastupiteľstvo. Takmer 30-kilometrový úsek budúcej cyklotrasy financovanej z eurofondov si minulý týždeň prezrel banskobystrický župan Vladimír Maňka.

Pôvodne sme počítali s tým, že na zrušenej železničnej trati zostali  aj nejaké koľajnice, ktoré by sme  mohli predať a získať tak financie na rozvoj tohto projektu, ale zistili sme, že 90 percent ich  tu už nie je. Našou ambíciou  je čo najlepšie využiť  aj objekty strážnych budov a zastávok, ktoré sa nachádzajú popri zrušenej železničnej trati. V spolupráci s miestnymi podnikateľmi sa určite nájde spôsob, ako ich zúročiť  pri rozvoji cestovného ruchu“, uviedol po obhliadke trate Maňka.

Pre Banskobystrický samosprávny kraj je budovanie cyklotrás jednou z priorít rozvoja cestovného ruchu. Podobné ciele má aj mesto Banská Bystrica. Zatiaľ sa v rámci Generelu rozvoja nemotorovej dopravy podarilo uviesť do prevádzky krátky úsek od Europy k plavárni Štiavničky. Pripravuje sa predĺženie tejto trasy do Podlavíc a smerom k Huštáku až po železničnú stanicu.

Najväčším problémom pre mesto, rovnako  ako pre BBSK, sú nevysporiadané majetkové vzťahy na vyprojektovaných trasách, s množstvom súkromných vlastníkov najmä v Banskej Bystrici. Samozrejme pre samosprávy je to aj otázka financovania cyklotrás z verejných rozpočtov a eurofondov, bez čoho sa  rozbehnuté projekty nezaobídu.