V marci 2012 preberal primátor Peter Gogola z rúk zástupcov Občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica (OCI BB) „Generel nemotorovej dopravy“. Tento dokument je kľúčovým východiskom riešenia cyklodopravy v meste, podľa ktorého sa postupuje, hoci zatiaľ pomalšie, ako sa čakalo.

V júni mesto celkom potichu otvorilo trochu kontroverzný úsek cyklotrasy od komplexu Europa smerom k plavárni Štiavničky, kde zatiaľ táto trasa končí. Viacerých vodičov, ktorí po odbočení k Európe pred veľkou kruhovou križovatkou boli zvyknutí ísť priamo na štadión alebo plaváreň(aj z podzemných garáží komplexu Europa), to nepríjemne prekvapilo. Zvykajú si chodiť cez veľký kruháč smerom k Úsvitu s odbočením pri Dukle.

„Podľa Generelu nemotorovej dopravy mala ísť pôvodne táto jednosmerka opačne, ale dopravná polícia uprednostnila súčasné riešenie. Tento úsek cyklotrasy bol stavebne najjednoduchší (značenie na vozovke s dopravnými tabuľami). Bude pokračovať poza Plážové kúpalisko smerom do Podlavíc až po Mlynskú ulicu. Pri projekte sme však narazili na nevysporiadané pozemky, čo značne zdržuje proces stavebného konania,“ uviedla pre náš portál zástupkyňa OCI Andrea Štulajterová, ktorá pri budovaní cyklotrás úzko spolupracuje s mestským úradom.

„Čoskoro bude stavebne pripravený ďalší úsek cyklotrasy od Europy na Hušták, neskôr až po železničnú stanicu. Prebieha diskusia a rokovania s príslušnými dotknutými orgánmi štátu a mesta o možnosti prechodu cyklistov cez centrum mesta. Len k Námestiu SNP vedie osem vstupov. Nechceme to riešiť ako v Košiciach vyznačením vyhradeného pásu pre cyklistov, kde sa to neosvedčilo. Malo by ísť len o značenie dopravnými značkami s tým, že vždy má prednosť najslabší účastník dopravy-chodec. Cyklisti sa budú môcť pohybovať maximálne rýchlosťou pešiaka, teda okolo 5 km za hodinu,“ dodala Štulajterová.

Podľa nej najväčším problémom budovania cyklotrás je majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, po ktorých vedú jednotlivé úseky pre cyklistov. Bez toho nezíska mesto ani OCI žiadne financie z eurofondov, od Svetovej banky či iných grantov, je to zároveň najväčšia brzda v celom procese prípravy siete cyklotrás v meste. Tých by sa podľa Generelu nemotorovej dopravy malo postupne vytvoriť okolo 45 kilometrov.

Sieť cyklotrás v spolupráci  s miestnymi samosprávami zabezpečuje aj  Banskobystrický samosprávny kraj. Jednou z nich je cyklotrasa Zvolen-Sliač-Banská Bystrica. Naprojektovaný úsek medzi Zvolenom a Sliačom je už majetkovo vysporiadaný a čaká sa na vydanie stavebného povolenia. Aktuálne sa dokončuje  aj trasa do Banskej Bystrice. BBSK súčasne zabezpečuje potrebné financie na realizáciu tohto projektu.

Zaujímavým riešením v kraji je  takmer 30 km dlhá  nevyužívaná železničná trať z Rimavskej Soboty do Poltára, ktorú regionálna samospráva za euro odkúpila od Železníc SR a prerobí ju na súvislú cyklotrasu s využitím eurofondov.  „Je to výnimočné, lebo kdekoľvek inde chceme niečo také budovať, narážame v príprave na vlastníkov pozemkov a situácia sa komplikuje,“ poznamenal vedúci odboru hospodárskej stratégie a riadenia majetku Úradu BBSK Maroš Hrádela. Súhlas poslancov s týmto riešením uvítal županVladimír Maňka, podľa ktorého je to dôležitá súčasť rozvoja cestovného ruchu v kraji.

Zaujímavé úseky cyklotrás v horskom teréne sú aj v okolí  Banskej Bystrice. Počas leta sa  k nim môžu vyviezť cykloturisti prostredníctvom cyklobusu jazdiaceho cez víkendy a sviatky.