So zaujímavým nápadom prišiel Banskobystrický samosprávny kraj. Takmer 30 km dlhú  nevyužívanú železničnú trať z Rimavskej Soboty do Poltára chce regionálna samospráva prerobiť na cyklotrasu s využitím eurofondov.

Na poslednom júnovom predprázdninovom zastupiteľstvo poslanci BBSK schválili kúpu predmetného úseku trate od Železníc SR za symbolické euro. Už predtým v apríli povolila tento predaj vláda SR na formou výnimky podľa zákona o prevode majetku štátu.

„Je to výnimočné, lebo kdekoľvek inde chceme niečo také budovať, narážame v príprave na vlastníkov pozemkov a situácia sa komplikuje,“ uviedol vedúci odboru hospodárskej stratégie a riadenia majetku Úradu BBSK Maroš Hrádela.

Kúpa nepoužívanej železničnej trate  znamená pre BBSK veľký prínos a urýchlenie budovania plánovaných cyklotrás, pretože ide o dlhý súvislý úsek , ktorý je majetkovoprávne vysporiadaný. Navyše sa predpokladá, že podložie bývalej železničnej trate je pevné a zhutnené, takže po odstránení zbytku súčasného zvršku železnice a nevyhnutných stavebných úpravách postačí  položiť asfaltový povrch novej cyklotrasy.

Kraj chce projektovú dokumentáciu aj samotnú výstavbu 29,5 km dlhej cyklotrasy financovať z eurofondov, Do úvahy prichádza Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika–Slovenská republika, cez ktorý sa BBSK s maďarským partnerom uchádza aj o grant na projekt „Z Hollokó po Muráň na bicykli“.

Banskobystrický župan Vladimír Maňka privítal podporu poslancov BBSK a štátu tomuto projektu: „O prevod bývalej železničnej trate Rimavská Sobota-Poltár zo štátneho do majetku BBSK k vybudovaniu cyklotrasy sa snažíme už tri roky. Škoda, že na tejto trati sa už rozkradli  koľajnice. Mohli sme ich predať my a z toho tiež financovať projekt cyklotrás, ktoré patria medzi priority kraja v oblasti cestovného ruchu.“

Celková zostatková účtovná hodnota trate Rimavská Sobota – Poltár je takmer 772-tisíc eur. Podľa pripravenej zmluvy so ŽSR kraj  spolu so železničným zvrškom, mostmi a tunelom za euro musí odkúpiť aj stavebné náležitosti železničnej trate, ako sú zastávky, strážne budovy, sklady či sklady, ktoré na výstavbu cyklotrasy nepotrebuje, ale bola to podmienka železničiarov. Niektoré z týchto objektov sú havarijnom stave a budú sa musieť zbúrať, ostatné kraj ponúkne na odpredaj.