cyklobus_banska_bystrica_1

Projekt banskobystrického cyklobusu bol slávnostne uvedený do prevádzky 23. Júna 2012, na základe spoločnej dohody medzi Mestom Banská Bystrica a Banskobystrickým samosprávnym krajom. Okamžite sa stal medzi cyklistami obľúbený a preto pôvodný malý mikrobus s kapacitou 19 miest na sedenie, musel byť po pár týždňoch jeho prevádzky nahradený klasickým autobusom s kapacitou 45 miest na sedenie a prívesným vozíkom pre 40 bicyklov. Už počas prvej sezóny cyklobus odviezol takmer 3000 cestujúcich. Od roku 2014 jeho prevádzku zabezpečuje Mesto Banská Bystrica.

Kedy a kam jazdí

Cyklobus jazdí zo Strieborného námestia, každý víkend a sviatok, na tri miesta. Cyklobus v okolí Banskej Bystrice premáva od 14. mája. Dopoludňajšie trasy sú spoplatnené vo výške 2,-€ (vrátane bicykla) a popoludňajšia trasa vo výške 1,-€ (vrátane bicykla). Cyklobus jazdí v sobotu, nedeľu a počas sviatkov. Službu zabezpečuje SAD Zvolen.

O 7:30 ráno odchádza do sedla Malý Šturec, odkiaľ môžu cyklisti pokračovať do Zalámanej doliny, prípadne do Bystrickej doliny, alebo popri Horskom hoteli Kráľova studňa až na vrchol Krížnej. Na znamenie cyklobus zastavuje aj na veľkom parkovisku pod Harmaneckou jaskyňou, odkiaľ sa dá absolvovať pekný 18 km okruh cez obec Tajov, alebo pokračovať Zalámanou dolinou smerom na Kráľovu studňu.

O 9:30 cyklobus odchádza do horského strediska Donovaly, v blízkosti ktorého sa podľa informácií miestneho turistického centra sa nachádza až 375 km značených cyklotrás. Určite najpopulárnejšou je cyklotrasa z Donovalov na Šachtičky. Zaujímavou je aj trasa, ktorá vedie z Donovalov cez Baláže, Mošetnicu do obce Slovenská Lupča, alebo cyklotrasa medzi Donovalmi a Korytnicou. Na znamenie cyklobus zastavuje aj v obci Staré hory, ktorou prechádza tiež niekoľko zaujímavých cyklotrás, alebo turistických chodníkov.

Popoludní o 13:00 jazdí cyklobus zo Strieborného námestia do horského strediska Šachtičky. Zastávku má aj v Sásovej, konkrétne o 13:15 na Ďumbierskej ulici.